Reclame | Markting | Communicatie

Bakkie doen? 0318 – 74 34 26

Je bent nu op de pagina: Home » Maak werk van je merk – Archetypen

Direct contact met Marco: 0318 74 34 26

Maak werk van je merk – Archetypen

11 juli 2018

Archetypes, MBTI model, The Golden Circle…

Sorry, maar we zijn daar nou eenmaal heel goed in als marketing en communicatiespecialisten: werken met modellen. De werkelijkheid vangen in vereenvoudigde modellen. En dat is geen rocketscience, maar bittere noodzaak om uiteindelijk in ‘gewone mensentaal’ uit te kunnen leggen waar we nu mee bezig zijn.

We helpen vanuit ons vakgebied -marketing en communicatie- om jouw bedrijf te laten groeien met de juiste strategie, boodschap en vormgeving.

Hoe wordt jouw merk net zo herkenbaar als, laten we zeggen, McDonalds?

Een uitgebreide blog om al dobberend in het water deze vakantie over na te denken… Om na de vakantie met nieuwe inspiratie en energie, samen met BURNIO marketing & communicatie invulling aan te geven! Fijne vakantie!

LATEN WE EEN AFSPRAAK MAKEN

Het begint met het WAAROM!

Wat zijn jouw drijfveren? Wat is de kracht die jou vooruit helpt? Wat is de passie die je hebt?

Werken en communiceren begint vanuit een naam, een merk. En je merk moet een sterk merk zijn:

  1. Het weerspiegelt je unieke drijfveren.
  2. Het geeft draagvlak en motivatie bij jezelf en je medewerkers.
  3. Het geeft meerwaarde aan je klanten en opdrachtgevers.
  4. Het helpt je om gericht te blijven wat belangrijk is voor jouw organisatie.

En dat kan alleen als je merk betekenisvol is. Op een gegeven moment gaat het werken als een selffulfilling prophecy. Werken aan je merk leidt tot succes en dat geeft energie om weer opnieuw in je merk te investeren.

“People don’t buy what you do; they buy why you do it.”

– Simon Sinek

BEKIJK VIDEO GOLDEN CIRCLE

Dit heb je vast al weleens vaker gehoord. Simon Sinek heeft de Golden Circle geïntroduceerd. Een model om na te denken over de kern van je merk. Volgens Sinek wordt een sterk merk gebouwd door:

  1. Start met de waarom-vraag: Waarom doe je wat je doet? Wat geeft je recht van bestaan en is je unieke meerwaarde?
  2. Van daaruit bepaal je hoe je dat waarmaakt.
  3. En tot slot kom je dan bij de wat vraag. Hier bepaal je concrete producten, diensten, communicatie en campagnes die je ontwikkelt.

Door de waarom te bepalen kom je telkens terug bij een consistente merkbeleving en zorg je voor een emotionele relatie en binding van je klant met jouw merk.

Het model van Sinek is een zeer eenvoudig model en maakt branding begrijpelijk. Het model is echter te beperkt om er zomaar zelf mee aan de slag te gaan. Er is een flink verschil tussen begrijpen wat de kern van je merk is en dit inzichtelijk maken. Er is meer nodig om jouw drijfveren en toekomstplannen concreet te maken.

Hoe maak je de zachte waarden van je organisatie dan wel inzichtelijk?

Hoe kom je tot de kern, de ziel van jouw organisatie? Hoe kun je klanten en medewerkers boeien en binden? Een model wat daar meer inzicht in kan geven is het Brand Key model.

Maar ook het gebruik van archetypen van psychiater Carl Gustav Jung is een praktisch model, het liefst aangevuld met het MBTI model (Myers-Briggs Type Indicator).

Brand key model

Het Brand Key model kan gebruikt worden bij het positioneren van een merk. Het model gaat in 8 stappen naar een onderscheidende en passende positionering van een merk.

Het voordeel van de Brand Key is dat het alle stappen om te komen tot een duidelijke positionering maakt. Een nadeel is dat het sterk van buiten naar binnen denkt. De waarden en persoonlijkheid komen dan pas laat in het proces in beeld.

MBTI model

Het MBTI model is een overzichtelijke indeling van de soorten bezoekers van je bedrijf of je website. Het is een model wat helpt bij het helder zicht krijgen op de verschillende personen in je doelgroep. Een onderwerp wat wel verband houdt met het onderwerp van dit bericht, maar hier zullen we later een uitgebreider bericht over schrijven.

De kracht van archetypen

Iedereen heeft meer of minder bewust dezelfde soorten drijfveren. Jung spreekt over een ‘collectief onbewuste’. De rode draad in Jungs’ werk is dat jouw en mijn gedrag gestuurd wordt door deze onbewuste drijfveren. We hebben allemaal dezelfde drijfveren, maar ze verschillen per persoon in intensiviteit.

Archtypen zijn unieke identiteiten die de basis vormen voor het gedrag van ons allemaal. Het is een uiting van je identiteit. De uitdaging is nu om de identiteit van je merk vast te stellen. Op basis van welk archetype kun je klanten en medewerkers verbinden met je merk?

Door de archetypen te kennen en te verbinden met je merk krijg je inzicht in de drijfveren binnen jouw bedrijf. Archetypen bevatten eigenschappen die praktisch toepasbaar zijn.

HIERONDER VOLGT EEN OVERZICHT PER ARCHETYPE MET KENMERKEN, KRACHT EN VALKUIL

Rebel

Kenmerken:
Vaste routines uitdagen, disruptie, vrijheid

Kracht:
Regels en taboes doorbreken

Valkuil:
Destructief gedrag

Nar

Kenmerken:
Humor, plezier maken, opwinding, relativeren

Kracht:
Plezier hebben

Valkuil:
Gebrek aan verantwoordelijkheid

Minaar

Kenmerken:
Sensualiteit, verleiding, schoonheid, extase

Kracht:
Liefhebben

Valkuil:
Verslaafd zijn

Verzorger

Kenmerken:
Generositeit, harmonie, aandacht, (op)voeden

Kracht:
Zorgen

Valkuil:
Betuttelen

Loyalist

Kenmerken:
Vriendelijke, toegankelijk, ondersteunend, nuchter

Kracht:
Bereikbaar maken

Valkuil:
Vlakheid

Optimist

Kenmerken:
Vertrouwen, puur, optimisme, oprecht

Kracht:
Geloof hebben en houden

Valkuil:
Naïviteit

Heerser

Kenmerken:
Orde, prestige, hiërarchie, structuur

Kracht:
Richting geven

Valkuil:
Autoritair

Wijze

Kenmerken:
Wijsheid, vakmanschap, kennis en begrip

Kracht:
Wijsheid

Valkuil:
Dogmatisme

Magiër

Kenmerken:
Illusie, intelligentie, magie

Kracht:
Verandering tot stand brengen

Valkuil:
Manipulatief gedrag

Strijder

Kenmerken:
Doel-/resultaatgericht, discipline, moed

Kracht:
Ambitie

Valkuil:
Tunnelvisie

Schepper

Kenmerken:
Visionair, verbeelding, creativiteit, intuïtie

Kracht:
Scheppend vermogen

Valkuil:
Onvoldoende voeling met de realiteit

Ontdekker

Kenmerken:
Avontuur, autonomie, mogelijkheden

Kracht:
Nieuwsgierigheid

Valkuil:
Aanhoudende onrust

Archetypen zijn:

Zuivere identiteiten
Elk archetype kent een uniek set van drijfveren die ons stuurt in wat we doen.

Bevatten universele denkbeelden
Archetypen sluiten naadloos aan bij onze drijfveren en gaan dwars door culturen heen.

Tijdloos
Ze bieden je een kader om op de juiste wijze door de tijd heen te blijven vernieuwen.

Inspirerend
Achter elke archetype gaat een wereld van mogelijkheden schuil. Het geeft je de kans om vanuit een algemeen archetype toch een eigen, passende en onderscheidende merkidentiteit te bepalen.

Herkenbaar
We herkennen de archetypen onmiddellijk, omdat ze aansluiten bij onze diepe drijfveren.

Aanzetten tot actie
Als je de archetypen herkent en begrijpt, zetten ze direct aan tot gedrag, omdat we emotioneel geraakt worden door een patroon dat wij als betekenisvol ervaren.

Hoe bepaal je een archetype?

Je hebt waarschijnlijk al een gevoel bij 1 of meer archetypen. Dat is meestal een archetype die goed voelt en precies weergeeft waar je met jouw merk voor staat. Dan is er een gevaar dat je stappen over gaat slaan, die toch wel belangrijk zijn. Doorloop heel bewust de juiste stappen om je echte ideaal te ontdekken. Pas dan kan je merk als jouw kompas gaan dienen.

Historie
Duik in de geschiedenis van je merk. Hoe is het ontstaan en waarom? Wat zijn de kernwaarden? En wat maakt je uniek ten opzichte van de concurrentie? Zoek niet alleen naar verstandelijke, maar ook emotionele antwoorden, zodat je een mooi verhaal hebt als je een boek wil schrijven of een video wil maken over je merk.

Check
Ga bij jezelf en je omgeving na of het archetype waar je op uit bent gekomen ook echt klopt bij waar je merk voor staat. Slaat het de brug tussen je merk en de klant? Is het echt en oprecht? Kun je hiermee de concurrentie aangaan met meerdere aanbieders?

“Een conflict is de juiste basis voor de groei van een merk. Elke markt heeft een conflict of een ongewenste situatie die om een oplossing vraagt. Jouw merk is in staat om dit conflict op te lossen en is dan de held in die markt.”

Concurrentie
Onderzoek goed je concurrentie. Welke archetype gebruiken zij en wat is de kracht in de markt? Welke fundamentele behoeften van je doelgroep kun je oplossen en welke niet? Sluit jouw archetype hierop aan?

Bewaken en onderhouden
Als je plek als archetype is bepaald van je merk, is het heel belangrijk om dit te bewaken en je identiteit regelmatig te onderhouden. Door te werken vanuit je merk als kompas komen alle campagnes, communicatie, marketing en sales voort vanuit jouw archetype.

En nu kun je de stap nemen naar de waarom, hoe en wat van je merk!

En daarbij kun je bij het ontwerp van de middelen dankbaar gebruik maken van het MBTI model. Maar daarover een volgende keer meer. Een fijne vakantie!

BURNIO: marketing en communicatie

Burnio is een fullservice bureau voor marketing en communicatie uit Veenendaal. Van WordPress websites tot effectieve Google Ads (AdWords) campagnes. Maar alles staat of valt met de juiste strategie. Van het MBTI model tot de Golden Circle van Sinek en Archetypes.

Ook benieuwd naar onze mogelijkheden? Bel 0318-743426!

Ook (nog) beter communiceren? 

Vrijblijvend kennismaken met Burnio marketing en communicatie kost niks en levert je veel op!

Pin It on Pinterest